• Ki niem 37 năm vì sự nghiệp GD cô Đoàn Thị Tuyết
 • Ki niem 37 năm vì sự nghiệp GD cô Đoàn Thị Tuyết
 • IMG_20181023_1139115da03cd9cf31d
 • Ki niệm 20/10 năm 2018
 • IMG_20190923_0943025da03cf246aaf
 • FB_IMG_15268095906485da03d14b74b4
 • FB_IMG_15268096005295da03d2ae2e95
 • IMG_20180122_1537335da03d5282768
 • IMG_20180122_1537055da03d5327386
 • IMG_20180122_1537575da03d531fb4d
 • IMG_20180502_0526085da03dade6ed1
 • IMG_20180502_0526125da03dade70dc
 • IMG_20180502_0526025da03dadeac20
 • IMG_20180502_0526195da03dae6cff3
 • IMG_20180502_0526265da03dae9face
 • IMG_20180502_0526385da03daeb86d7
 • IMG_20180502_0525585da03daee6433
 • IMG_20180502_0525405da03daef0293
THỜI TIẾT
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 81
Quý 4 : 232
Năm 2019 : 839
Vị trí trường
Địa chỉ: Ấp 13, xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.629197